Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου για το έργο Αστική Αναβάθμιση περιοχής ΠΕ3 Κυπαρισσίας
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 Με την 1η Αναθεώρηση της Α.Μ. 51/2020 το έργο «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕ3 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με ΦΠΑ. 24%,  περιλαμβάνει αρχικά τον προσδιορισμό των αξόνων των οδών ανά σημείο και των κορυφών των οικοδομικών τετραγώνων και στη συνέχεια θα κατασκευαστούν ρειθροκράσπεδα στους δρόμους και θα διαστρωθούν με δύο στρώσεις υπόβασης, δύο […]
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ για το εργο με τίτλο: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ «ΚΑΠΕΤΑΝ ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ για το έργο με τίτλο: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ «ΚΑΠΕΤΑΝ ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ»
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
ΕΣΩΤ. ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΛΠ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ
Ανοικτός Ηλεκτρονικώς Διαγωνισμός για την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας εργασιών συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων έργου που διαθέτει ο στόλος της Δ.Ε.Υ.Α.Τ.
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ”.
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Προμήθεια Η/Υ , Εκτυπωτών ,Tablets για την χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet, Συστήματος διαχείρισης επισκεπτών & tablets μέσω των οποίων θα διατίθεται εφαρμογή για την υπογραφή από τους εξυπηρετούμε πολίτες για τις ανάγκες των ΚΕΠ του Δήμου Τριφυλίας στο πλαίσιο των δράσεων του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ» σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.
  • Kατηγορίες