Νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις

Νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ :
Αυρηλιώνης Χαράλαμπος


ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ :
Βλάχος Αντώνιος

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

 1. Στριμπάκος Δημήτριος
 2. Φρούσος Νικόλαος
 3. Ανδρινόπουλος Ευστάθιος
 4. Πασουσιοπούλου Μαρία
 5. Μπακούρος Σωτήριος
 6. Παπαδοπούλου Αντωνία
 7. Τερζής Δημήτρης
 8. Γκόγκα Χριστίνα
 9. Μαρκούλια Σωτηρία

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

 1. Ασημακόπουλος Γεώργιος
 2. Αντωνόπουλος Θεόδωρος
 3. Παναγοπούλου Μαρία
 4. Κουτρουμπής Αλέξανδρος
 5. Καμπύλη Ανδρινοπούλου-
  Μαγδαληνή
 6. Παναγιωτοπούλου Χάιδω
 7. Τσίγκανος Γεώργιος
 8. Κουρέτα Ελένη
 9. Αθανασοπούλου Φωτεινή
 10. Πατσαβού Φωτεινή

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ :
Λεβεντάκης Γεώργιος


ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ :
Αυρηλιώνης Χαράλαμπος

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

 1. Βλάχος Αντώνιος
 2. Φρούσος Νικόλαος
 3. Παναγόπουλου Μαρία
 4. Αντωνόπουλος Θεοδωρος
 5. Καππής Αθανάσιος
 6. Αθανασοπούλου Φωτεινή
 7. Γκόγκα Χριστίνα
 8. Σαρλάς Βασίλειος
 9. Μιχαλακοπούλου Ελένη

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

 1. Ασημακόπουλος Γεώργιος
 2. Ανδινόπουλος Ευστάθιος
 3. Καμπύλη-Ανδρινοπούλου Μαγδαληνή
 4. Μπακούρος Σωτήριος
 5. Κουτρουμπής Αλέξανδρος
 6. Παναγιωτόπουλος Νικόλαος
 7. Σταματογιαννοπούλου Ευσταθία
 8. Βασιλοπούλου Μαρία
 9. Γυφτάκη Ολυμπία
 10. Διπλού Μαρίνα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ :
Λεβεντάκης Γεώργιος


ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ :
Φρούσος Νικόλαος

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

 1. Βλάχος Αντώνιος
 2. Αυρηλιώνης Χαράλαμπος
 3. Κουκούμης Σαράντος
 4. Παναγιωτοπούλου Χάιδω
 5. Σκλάβου Ελπίδα
 6. Γριβοκωστόπουλος Γεώργιος
 7. Διπλού Μαρίνα
 8. Αθανασοπούλου Φωτεινή
 9. Μιχαλακοπούλου Ελένη

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

 1. Μπακούρος Σωτήριος
 2. Αντωνόπουλος Θεόδωρος
 3. Κουτρουμπής Αλέξανδρος
 4. Ασημακόπουλος Γεώργιος
 5. Πανουσιοπούλου Μαρία
 6. Γεωργακοπούλου Γεωργία
 7. Βασιλοπούλου Μαρία
 8. Γκόγκα Χριστίνα\
 9. Τσαγγάνης Διονύσιος
 10. Καμπύλης Νικόλαος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ :
Αυρηλιώνης Χαράλαμπος


ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

 1. Ασημακόπουλος Γεώργιος
 2. Κατσούλας Ιωάννης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

 1. Φρούσος Νικόλαος
 2. Βλάχος Αντώνιος
 3. Καναλουπίτης Χαράλαμπος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ :
Αυρηλιώνης Χαράλαμπος


ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ :
Ασημακόπουλος Γεώργιος

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

 1. Καμπύλη-Ανδρινοπούλου Μαγδαλινή
 2. Παναγιωτοπούλου Χάιδω
 3. Κουτρουμπής Αλέξανδρος
 4. Κουκούμης Σαράντος
 5. Καναλουπίτης Χαράλαμπος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

 1. Φρούσος Νικόλαος
 2. Στριμπάκος Δημήτριος
 3. Αντωνόπουλος Θεόδωρος
 4. Βλάχος Αντώνιος
 5. Μπακούρος Σωτήριος
 6. Παναγοπούλου Μαρία

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ :
Ασημακόπουλος Γεώργιος


ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ :
Αυρηλιώνης Χαράλαμπος

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

 1. Βλάχος Αντώνιος
 2. Παναγοπούλου Μαρία
 3. Κουτρουμπής Αλέξανδρος
 4. Αλεξοπούλου Σταματία
 5. Παρασκευόπουλος Ιωάννης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

 1. Φρούσος Νικόλαος
 2. Στριμπάκος Δημήτριος
 3. Αντωνόπουλος Θεόδωρος
 4. Καμπύλη Μάγδα
 5. Καναλουπίτης Χαράλαμπος
 6. Δριμής Δημήτριος
Ο Δήμος μας