Κοινωνική Μέριμνα και Αλληλεγγύη

Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης

📞Κυπαρισσία : 27613-60755

📞Γαργαλιάνοι : 27633-60227

📞Φιλιατρά : 27613-60035


Κέντρα Κοινότητας Δήμου Τριφυλίας

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές που σχεδιάστηκαν από το  Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδρύθηκαν σε Δήμους και χρηματοδοτούνται απο το Ευρωπαικό Ταμείο στο πλαίσιο  των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αποτελούν το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την Κοινωνική Υπηρεσία του κάθε Δήμου. Από εκεί ο πολίτης ενημερώνεται για τα επιδόματα που δικαιούται (ΚΕΑ, Προνοιακά επιδόματα, Επίδομα Στέγασης κτλ.), όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που του παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιασδήποτε μορφής σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή Επικράτειας.

Αναφορικά με τα επιδόματα ΚΕΑ, Στέγασης, Προνοιακά Αναπηρίας & Γέννησης (νέα αίτηση ή παράταση/ανανέωση):

Δήμος Τριφυλίας: 2721360650, 2721360652

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τριφυλίας μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες της περιοχής οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα οι ίδιοι ή μελη της οικογένειας τους (ανεργία, οικονομική αδυναμία, έλλειψη στέγης, προβλήματα διαβίωσης λόγω αναπηρίας ή γήρατος) και χρειάζονται τη συνδρομή της Πολιτείας.

ΠΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τριφυλίας παρέχει πληροφόρηση και παραπομπή για προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης (τοπικά, περιφερειακά, εθνικά).

Επίσης παρέχουν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης και συμβουλευτικής καθώς και διοργάνωνσης εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, ενημερωτικό και κοινωνικό περιεχόμενο [πχ. Δωρεάν χορήγηση υποδημάτων σε συνεργασία με την Εταιρεία TOMS και την Ένωση «Μαζί για το Παιδί», Εμβολιασμοί Ρομά σε συνεργασία με τη Μ.Κ.Ο. «Υγεία για όλους», Δράσεις βιωματικής απασχόλησης στα σχολεία του Νομού Μεσσηνίας, Εβδομαδιαία (Παρασκευή από τη 13:00μ.μ έως τις 14:15μ.μ.) διαδραστική απασχόληση των ανήλικων ασθενών στην Παιδιατρική Κλινική του ΓΝ Καλαμάτας].

Επιπλέον στο Κέντρο Κοινότητας Νομού Μεσσηνίας μπορούν να απευθύνονται πληθυσμοί Ρομά ή/και Μεταναστών για πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες (Προστασία Θυμάτων Εμπορίας) καθώς έχει οριστεί στέλεχος του Κέντρου Κοινότητας για τη διαχείριση των ιδιαίτερων αναγκών των συγκεκριμένων πληθυσμών (Δημαρχείο Καλαμάτας, τηλ: 2721360653).

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Η κινητή μονάδα του Κέντρου Κοινότητας έρχεται από Καλαμάτα και βρίσκεται στο ΚΑΠΗ Φιλιατρών και στελεχώνεται από έναν (1) ΠΕ Ψυχολόγο, έναν (1) ΤΕ Κοινωνικό Λειτουργό και ένα (1) ΔΕ Οδηγό.

Δημαρχείο Καλαμάτας, Αθηνών 99, ΤΚ. 24134

Κτίριο Β΄, Δ/νση Πρόνοιας, Ισόγειο, Γραφ.: 1.28 & 1.30, τηλ: 2721360650, 651, 652, 653

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Έντυπο συναίνεσης υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής
 2. Ταυτότητα
 3. ΑΜΚΑ
 4. ΑΦΜ
 5. E-MAIL
 6. Αριθμός κινητού τηλεφώνου
 7. Ε1 και Εκκαθαριστικό
 8. IBAN – Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (Ο κύριος αιτών και μόνο αυτός, μπορεί να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος του δηλωθέντος  αριθμού τραπεζικού λογαριασμού)
 9. Ε9 – ΕΝΦΙΑ- Αξία περιουσίας – Κινητής περιουσίας – Καταθέσεις
 10. Λογαριασμός ΔΕΗ – Αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
 11. Κάρτες ανεργίας (αν υπάρχουν)
 12. Βεβαιώσεις Φοίτησης παιδιών από σχολεία
 13. Βεβαιώσεις από ΙΚΑ αν παίρνετε μισθούς ή εργόσημα ή επίδομα ανεργίας, πάντα για το τελευταίο εξάμηνο
 14. Ηλεκτρονικό ενοικιαστήριο
 15. Διαζευκτήριο – επιμέλεια παιδιών

Το Επίδομα Στέγασης είναι προνοιακό πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου για τα νοικοκυριά που μισθώνουν την κύρια κατοικία τους. Πρόκειται για την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια να αποκτήσει η χώρα συνεκτική στεγαστική πολιτική και αποτελεσματικό σύστημα κοινωνικής προστασίας της πρώτης κατοικίας σε τέτοια κλίμακα.

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

 • Έντυπο συναίνεσης υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού, καθώς και από τους τυχόν φιλοξενούμενους. Θεωρημένο για το γνήσιο των υπογραφών τους από ΚΕΠ. (Οι φιλοξενούμενοι υποβάλλουν κι αυτοί τα Ε1 και Εκκαθαριστικά τους.
 • Ηλεκτρονικό ενοικιαστήριο του σπιτιού. (Με τουλάχιστον 6μηνιαία διάρκεια)
 • Λογαριασμός ΔΕΗ στο όνομα μέλους του νοικοκυριού σε φωτοτυπία
 • IBAN σε φωτοτυπία.
 • email
 • Κινητό και σταθερό τηλέφωνο επικοινωνίας
 • Αστυνομική Ταυτότητα, Διαβατήριο, Άδεια διαμονής σε ισχύ.
 • Ε1 και Εκκαθαριστικά τελευταίας 5ετίας
 • Κάρτες ανεργίας (εάν υπάρχει)
 • Διαζευγμένοι ή εν διαστάσει πολίτες θα φέρνουν τις δικαστικές αποφάσεις για την απόδειξη της οικογενειακής τους κατάστασης.

Για την χορήγηση του επιδόματος  είναι απαραίτητη:

Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του Τομέα Κοινωνικής Αλληεγγύης εκτελείται από το Δήμο μας το πρόγραμμα ”Βοήθεια στο σπίτι”. Το πρόγραμμα ”Βοήθεια στο σπίτι”, είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας που έχει ως έργο του την παροχή συστηματικής και οργανωμένης Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας στα ηλικιωμένα άτομα και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» εφαρμόζεται στις δημοτικές ενότητες Γαργαλιάνων, Αυλώνος και Αετού. Εξασφαλίζει τη βοήθεια, την περίθαλψη κατ’ οίκον και εν γένει την υποστήριξη ηλικιωμένων ατόμων και ΑμΕΑ, των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον δεν μπορεί να ανταποκριθεί, για οποιονδήποτε λόγο, στη φροντίδα τους. Στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ωφελούμενων ατόμων, που έχουν την ανάγκη
υποστηρικτικών υπηρεσιών, αλλά και ιατρικών ή και νοσηλευτικών υπηρεσιών ή και κατ’ οίκον βοήθειας, με στόχο την παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, τη διατήρηση της συνοχής της
οικογένειάς τους, την αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας και καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και την εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης.

Το πρόγραμμα είναι χρηματοδοτούμενο, ως προς τις δαπάνες απασχόλησης του προσωπικού μέχρι 31/12/2015 και επιβάλλεται η συνέχισή του.
Ειδικότερα, το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» προσφέρει:

 • Συμβουλευτική και συναισθηματική στήριξη
 • Ιατρική φροντίδα με επισκέψεις στο σπίτι
 • Νοσηλευτική μέριμνα και φυσιοθεραπεία
 • Οικογενειακή – Οικιακή Φροντίδα
 • Ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης
 • Μικροαγορές, πληρωμή λογαριασμών
 • Συνοδεία στις διάφορες υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες του προγράμματος παρέχονται δωρεάν.

Το Πρόγραμμα ”Βοήθεια στο σπίτι” καλύπτει τις ανάγκες τριακοσίων εξήντα (360) περίπου ατόμων που το έχουν ανάγκη και εκτελείται, σήμερα, από ειδικευμένο προσωπικό επτά (7) ατόμων:

Μία (1) Κοινωνική Λειτουργό
Δύο (2) νοσηλεύτριες και
Τέσσερις (4) οικιακούς βοηθούς

Από τα άτομα αυτά τα δύο (2) καλύπτουν ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων και τα υπόλοιπα πέντε (5) ανάγκες των Δημοτικών Ενοτήτων Αετού και Αυλώνος. Ο Δήμος Τριφυλίας μέσα από την Κοινωφελή Επιχείρηση Παιδείας, Πολιτισμού, Αλληλεγγύης, Περιβάλλοντος Δήμου Τριφυλίας (Κ.Ε.Π.Π.Α.ΠΕ.ΔΗ.Τ) μπορεί να αναπτύσσει και άλλες δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος όπως πχ ενημερωτικές ημερίδες κ.α. με θέμα την «Κοινωνική Προστασία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων» κ.α.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 27613-60025

Τι είναι το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων ;

Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, το οποίο χορηγείται από τον ΟΠΕΚΑ λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας για τους συμπολίτες μας που βρίσκονται σε μια ευαίσθητη ηλικία και δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν τον απαραίτητο για την συνταξιοδότηση ασφαλιστικό χρόνο.

Ποιο είναι το μηνιαίο ποσό που χορηγείται ;

Το μηνιαίο ποσό ανέρχεται σε 360 ευρώ.

Δικαιούμαι να υποβάλλω αίτηση ;

Αν έχετε συμπληρώσει το 67 ο  έτος της ηλικίας σας και δεν λαμβάνετε σύνταξη από το εξωτερικό ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προνοιακή παροχή στην Ελλάδα, μεγαλύτερη των 360 ευρώ.

Αν η σύνταξη αυτή ή η παροχή από δημόσιο φορέα είναι μικρότερη από το επίδομα των 360 ευρώ, δικαιούστε το ποσό της διαφοράς που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού της σύνταξης ή παροχής που λαμβάνετε από αλλού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 : Αν το ποσό που προκύπτει ως διαφορά είναι μικρότερο από είκοσι (20) ευρώ, το επίδομα δεν καταβάλλεται.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 : Σε περίπτωση μεταβολής του ποσού της σύνταξης ή της παροχής που λαμβάνετε από το εξωτερικό ή την Ελλάδα, αντίστοιχα, έχετε υποχρέωση να το δηλώσετε αμέσως, προκειμένου να τροποποιηθεί αναλόγως το ποσό του επιδόματος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Για όσους λαμβάνουν σύνταξη ή άλλη παροχή από οποιοδήποτε φορέα του εξωτερικού, η νομισματική ισοτιμία λαμβάνεται υπόψη την 1η εργάσιμη ημέρα του έτους κατά τη χορήγηση, την επαναχορήγηση ή την τροποποίηση του
ποσού της παροχής που λαμβάνουν από τον αρμόδιο για την καταβολή αυτής φορέα, λόγω αλλαγής του ποσού της σύνταξης που λαμβάνουν από τον φορέα του εξωτερικού.

Πόσα χρόνια οφείλω να  ζω μονίμως και νομίμως στην Ελλάδα, ώστε να δικαιούμαι αίτησης ;

Για να υποβάλλετε το σχετικό αίτημα θα πρέπει να διαμένετε μονίμως και νομίμως στην Ελλάδα δεκαπέντε (15) συνεχή έτη πριν από την υποβολή της αίτησης σας ή 15 έτη μεταξύ του 17 ου  και 67 ου  έτους της ηλικίας σας, εκ των οποίων τα δέκα (10) συνεχόμενα πριν από την υποβολή της αίτησης και να εξακολουθείτε να διαμένετε στην Ελλάδα και μετά τη λήψη της παροχής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ποσό του επιδόματος καταβάλλεται πλήρες ή μειωμένο λόγω σύνταξης εξωτερικού ή προνοιακής παροχής εντός Ελλάδας για όσους πληρούν αθροιστικά τα ανωτέρω κριτήρια και έχουν συμπληρώσει στη χώρα τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) πλήρη έτη διαμονής και μειώνεται κατά 1/35 για κάθε ένα (1) έτος που υπολείπεται των τριάντα πέντε (35) ετών διαμονής στη χώρα.

Ποιο πρέπει να είναι το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά μου ;

Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν πρέπει υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (4.320) ευρώ ή, στη περίπτωση εγγάμων, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο
ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων εξακοσίων σαράντα (8.640) ευρώ.

Τι εξαιρείται από το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά μου ;

Στο εισόδημα δεν υπολογίζονται:
α. Οι οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρίες λόγω της αναπηρίας τους.
β. Το διατροφικό επίδομα που χορηγείται στους πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και στους μεταμοσχευμένους.
γ. Το επίδομα ανεργίας.
δ. Η διατροφή που καταβάλλεται σε ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο

Ποιο πρέπει να είναι το ύψος της ακίνητης και κινητής περιουσίας μου, ώστε να υποβάλλω τη σχετική αίτηση ;

Ακίνητη περιουσία:
Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας σας δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των ενενήντα χιλιάδων (90.000) ευρώ.
Κινητή περιουσία:
Το τεκμήριο αντικειμενικής δαπάνης της κινητής περιουσίας (επιβατικά ΙΧ, ΜΧ αυτοκίνητα ή και δίκυκλα) δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της, το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.

Ποιοι εξαιρούνται από το δικαίωμα υποβολής αιτήματος ;

Εξαιρούνται της παροχής οι μοναχοί/ες, οι οποίοι διαμένουν σε Ιερές Μονές και συντηρούνται από αυτές  και όσοι εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας.

Εξαιρούνται επίσης οι ανασφάλιστοι υπερήλικες και αυτοί που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, εφόσον ο/η σύζυγος λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή μεγαλύτερη από την παροχή.

Πότε καταβάλλεται το μηνιαίο επίδομα ;

Η παροχή καταβάλλεται σε μηνιαία βάση για όσους δικαιούχους κάνουν αίτηση από την 1η του επόμενου της υποβολής της αίτησης μήνα.

Δικαιούμαι ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής  περίθαλψης ;

Όσιο λαμβάνουν επίδομα και δεν καλύπτονται για παροχές υγείας από τυχόν άλλη παροχή, δικαιούνται ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη από τις Δημόσιες Δομές Υγείας με χρήση του ΑΜΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4368/2016

Μπορώ να υποβάλλω ένσταση αν απορριφθεί το αίτημά μου ;

Κατά της απόφασης περί απονομής ή μη του επιδόματος επιτρέπεται ένσταση ενώπιον του οργάνου εξέτασης ενστάσεων του άρθρου 40 του Π.δ. 78/1998 (Α΄72), εντός προθεσμίας τριών μηνών, που αρχίζει από την κοινοποίηση της απόφασης στον αιτούντα. Το ως άνω όργανο εξετάζει την ένσταση και κατά νόμο και κατ’ ουσίαν και υποχρεούται να αποφανθεί μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της.

ΠΡΟΣΟΧΗ

 1. Οι ανασφάλιστοι υπερήλικες που ελάμβαναν ήδη πριν τη 12 η  Μαΐου 2016 παροχή από τον ΟΓΑ εξακολουθούν να λαμβάνουν την παροχή σύμφωνα με το παλαιό καθεστώς
 2. Από 1-1-2022 κατ’ έτος με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το επίδομα αυξάνεται με βάση συντελεστή που διαμορφώνεται κατά 50% από τη μεταβολή του ΑΕΠ και κατά 50% από τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους και δεν υπερβαίνει την ετήσια μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Το Κέντρο Υπηρεσιών και οι διαδικασίες επικαιροποιούνται σταδιακά.