Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Περίληψη προκήρυξης πρόσληψης καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ.
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π. ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
Προμήθεια αναλώσιμων υλικών εκτυπωτών – φωτοτυπικών.
Προμήθεια Απορριμματοφόρων, οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Τριφυλίας.
Προμήθεια Απορριμματοφόρων, οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Τριφυλίας.
Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του έργου “Δημοτική Οδοποιία Κυπαρισσίας”.
Πλακόστρωση καντουνιών Φιλιατρών – Διαγωνισμός
Προμήθεια αναλώσιμων υλικών Εκτυπωτών/Φωτοτυπικών/Φαξ/Γραφική ύλη/Λοιπά υλικά γραφείου
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο των ειδών κάθε ομάδας για την ανάδειξη αναδόχου για την α) προμήθεια μελανιών, τόνερ, drum για τους εκτυπωτές και τα φωτοτυπικά μηχανήματα και β)γραφικής ύλης κ λοιπών υλικών γραφείων, […]
Διαγωνισμός για υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης
Η Παρασκευή 23 Απριλίου 2021, ώρα 11.00 π.μ. αποτελεί καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για την υπηρεσία  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2021»,   προϋπολογισμού 47.012,27€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%),με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 4412/2016.          Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε […]
  • Kατηγορίες