Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ – WIFI (HOTSPOTS) ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) – ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»
ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών (Ανοιχτός Διαγωνισμός)
Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού χώρου για την εγκατάσταση & λειτουργιά Λούνα Παρκ
Προμήθεια Σκυροδέματος (Ανοιχτός Διαγωνισμός)
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ
  • Kατηγορίες