Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-Προμήθεια θραυστών υλικών λατομείου και λοιπών οικοδομικών υλικών
ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΑΤΟΜΩΝ ΥΕ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
Ανακοινώνεται η υπ' αριθμ. Πρωτ 9884/14-8-2023 Ανακοίνωση , το παράρτημα και η αίτηση, που αφορoύν στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου είκοσι (20) ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δήμου Τριφυλίας, πλήρους και μερικής απασχόλησης, για διδακτικό έτος 2023-2024 . Η ημερομηνία Υποβολής Συμπληρωμένων Αιτήσεων μαζί με τα […]
Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου
Διαβάστε την ανακοίνωση και βρείτε τις αιτήσεις πατώντας τα παρακάτω αρχεία:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
  • Kατηγορίες