Δημοτικό Συμβούλιο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟI ΣΥΜΒΟΥΛOI ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2024-2029

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αυρηλιώνης Χαράλαμπος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Φωτόπουλος Ανδρέας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τσαφαράς Παναγιώτης

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Λεβεντάκης Γεώργιος

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Αθανασόπουλος Βασίλειος
Βλάχος Αντώνιος
Δημητρακόπουλος Ηλίας
Πρεβεζάνος Γεώργιος
Ανδρινοπούλου-Βρεττού Δήμητρα
Φρούσος Νικόλαος
Γριβάκης Φωτίος
Μπακούρος Σωτήριος
Παναγοπούλου Μαρία
Κουνάβης Πολυχρόνης
Γκρίτζαλης Θεόδωρος
Τζανέτος Βασίλειος
Φιλντίσης Ιωάννης
Τζαβέλλας Χρήστος


Παναγιωτοπούλου Χάιδω
Τσίγγανος Σωτήριος
Κανελλόπουλος Περικλής
Φωτόπουλος Ανδρέας
Γεωργακοπούλου Νικολέτα


Κατρίτσης Κυριαζής
Αγγελόπουλος Βασίλειος
Αλεξοπούλου Σταματία
Τσαφαράς Παναγιώτης

Τσίγκανου Αικατερίνη
Ο Δήμος μας