Δημοτικό Συμβούλιο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟI ΣΥΜΒΟΥΛOI ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2019

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αυρηλιώνης Χαράλαμπος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καναλουπίτης Χαράλαμπος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αντωνόπουλος Θεόδωρος

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Λεβεντάκης Γεώργιος

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Βλάχος Αντώνιος
Φρούσος Νικόλαος
Στριμπάκος Δημήτριος
Μπακούρος Σωτήριος
Κουτρουμπής Αλέξανδρος
Παναγοπούλου Μαρία
Ασημακόπουλος Γεώργιος
Κοροβίλας Ευάγγελος
Αλευράς Παναγιώτης
Κατσίβελας Παναγιώτης
Μερκούρης Ιωάννης
Κατσούλας Ιωάννης
Τσακανίκας Γεώργιος
Παναγιωτοπούλου Χάιδω
Παπαγιαννοπούλου Μαρία
Αδρακτάς Ιωάννης
Τσίγγανος Παναγιώτης
Αλεξοπούλου Σταματία
Τσαφαράς Παναγιώτης

Ανδρινόπουλος Ευστάθιος
Καμπύλη-Ανδρινοπούλου Μαγδαληνή
Δριμής Δημήτριος
Παρασκευόπουλος Ιωάννης
Κουκούμης Σαράντος
Ο Δήμος μας