Έργα σε χάρτη Δήμου Τριφυλίας.

Tα έργα του Δήμου

Διεκδικούμε και υλοποιούμε έργα που διαμορφώνουν μία πόλη πρότυπο, με ποιότητα ζωής για τους κατοίκους της. Με τα έργα υποδομής στοχεύουμε στη δημιουργία ενός σύγχρονου Δήμου, ικανό να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών του.

Δείτε τα έργα εδώ

Τι είναι το «ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ»;

Πρόκειται για μια Πλατφόρμα αποτύπωσης έργων και δράσεων του Δήμου Τριφυλίας σε χάρτη, με παράλληλη παρουσίαση των βασικότερων στοιχείων για καθένα από αυτά. Ο επισκέπτης της πλατφόρμας – ο πολίτης μπορεί να αναζητήσει τα έργα – δράσεις που τον ενδιαφέρουν ανάλογα με τη φάση υλοποίησής τους («Σε διαδικασία μελέτης», «Προς άμεση δημοπράτηση», «Σε υλοποίηση», «Ολοκληρωμένο»), με τους δήμους τον οποίο αφορούν, με συνδυασμό των παραπάνω ή πληκτρολογώντας λέξεις-κλειδιά, και να τα δει στον κεντρικό χάρτη. Επίσης μπορεί να πληροφορηθεί για τα οικονομικά στοιχεία των έργων και να στείλει την ιδέα / πρότασή του για νέα έργα, αφήνοντας σχόλιο κάτω από το έργο που τον ενδιαφέρει. Επίσης, για τους προγραμματιστές διατίθενται APIs στο πλαίσιο της Διαλειτουργικότητας της Πλατφόρμας.

Για κάθε μεμονωμένο έργο ή δράση ο πολίτης μπορεί να πληροφορηθεί για στοιχεία του όπως η Φάση Υλοποίησης, ο Δήμος, η Διεύθυνση και ο Προϋπολογισμός του. Παράλληλα, μπορεί να αξιολογήσει το έργο ως προς την πρόοδο και την εξέλιξή του, καθώς και να στείλει σχετικό περιεχόμενο για αυτό (σχόλιο – άρθρο, εικόνες, συνδέσμους). Επίσης μπορεί να διαμοιράσει το έργο στους λογαριασμούς του κοινωνικής δικτύωσης (Twitter, Facebook, LinkedIn, Gmail).

Πώς μπορώ να αναζητήσω έργα – δράσεις του Δήμου Τριφυλίας ;

Υπάρχουν δύο τρόποι αναζήτησης έργων – δράσεων στην Πλατφόρμα: η “Αναζήτηση με φίλτρα” και η “Αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά” (“Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω φίλτρα για να δείτε το περιεχόμενο”)

“Αναζήτηση με φίλτρα”: Στο αριστερό μέρος της κεντρικής σελίδας μπορείτε να ορίσετε τα φίλτρα που σας ενδιαφέρουν. Αμέσως εμφανίζονται στον κεντρικό χάρτη της σελίδας τα αποτελέσματα της αναζήτησής σας (έργα ή δράσεις) υπό τη μορφή χρωματισμένων πινέζων. Πατώντας το πλήκτρο “Επαναφορά”, ο χάρτης επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση (αποτύπωση όλων των έργων-δράσεων).

“Αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά”: Στο αριστερό μέρος της κεντρικής σελίδας πληκτρολογείτε στο πλαίσιο τη λέξη-κλειδί με την οποία επιθυμείτε να αναζητήσετε το έργο-δράση ενδιαφέροντός σας. Αμέσως εμφανίζονται στον κεντρικό χάρτη της σελίδας τα αποτελέσματα της αναζήτησής σας (έργα ή δράσεις) υπό τη μορφή χρωματισμένων πινέζων. Πατώντας το πλήκτρο “Επαναφορά”, ο χάρτης επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση (αποτύπωση όλων των έργων-δράσεων).

Πώς μπορώ να δω πληροφορίες για ένα έργο – μία δράση;

Στο χάρτη της κεντρικής σελίδας όπου αποτυπώνονται όλα τα έργα και δράσεις του Δήμου Τριφυλίας μπορείτε να μετακινήσετε το “χεράκι” πάνω σε μία χρωματιστή πινέζα. Εκεί το “χεράκι” αλλάζει μορφή και εμφανίζεται ένα πλαίσιο με τον τίτλο του επιλεγμένου έργου-δράσης: Πατώντας στον τίτλο του έργου οδηγείστε στην αποκλειστική σελίδα του έργου. Η είσοδος στη σελίδα του έργου μπορεί να πραγματοποιηθεί και με τη διαδικασία της αναζήτησης ή μέσω της επιλογής “Προβολή σε λίστα”.

Στην αποκλειστική σελίδα ενός έργου – μίας δράσης εμφανίζονται:

  • Χάρτης του Δήμου Τριφυλίας με “καρφιτσωμένη” την “πινέζα” του έργου
  • Ο τίτλος του έργου και μια σύντομη περιγραφή του
  • Στοιχεία του έργου: «Τίτλος Έργου», «Θεματική ενότητα», «Δημοτική Ενότητα», «Κατάσταση», «Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός (€)», «Συμβασιοποιημένος Προϋπολογισμός (€)», «Κωδικός Έργου ΠΔΕ»
  • Αποστολή σχετικού περιεχομένου – σχολιασμός από πολίτες
  • Διαμοιρασμός σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Πώς μπορω να σχολιάσω ένα έργο – δράση ή να στείλω σχετικό περιεχόμενο;

Στην αποκλειστική σελίδα του έργου – δράσης που έχετε επιλέξει, υπάρχει στο κάτω μέρος της σελίδας η ένδειξη «Άφησε σχόλιο». Στο πλαίσιο κάτω από το “Άφησε σχόλιο”, αφού συμπληρώσετε τα πεδία “Όνομα” (υποχρεωτικά), “Mail” (υποχρεωτικά – δεν δημοσιεύεται) έχετε τις εξής δυνατότητες:

  • Να γράψετε ένα σχόλιο στο πεδίο – πλαίσιο του σχολίου και να πατήσετε το πλήκτρο “Υποβολή Σχολίου” για να υποβληθεί το σχόλιό σας. Ο διαχειριστής της Πλατφόρμας αφού εγκρίνει το σχόλιο, το δημοσιεύει στη σελίδα.
  • Να αναρτήσετε ένα άρθρο ή ένα σύνδεσμο παραθέτοντας το σχετικό σύνδεσμο στο πεδίο του σχολίου. Έπειτα πατήστε το πλήκτρο “Υποβολή Σχολίου” για να υποβληθεί το περιεχόμενό σας. Ο διαχειριστής της Πλατφόρμας αφού εγκρίνει το περιεχόμενο, το δημοσιεύει στη σελίδα.
  • Να αναρτήσετε μια εικόνα, φωτογραφία: Πατήστε το πλήκτρο “Choose file” για να επιλέξετε το αρχείο εικόνας που επιθυμείτε. Έπειτα πατήστε το πλήκτρο “Υποβολή Σχολίου” για να υποβληθεί το περιεχόμενό σας. Ο διαχειριστής της Πλατφόρμας αφού εγκρίνει το περιεχόμενο, το δημοσιεύει στη σελίδα.

Πως μπορώ να μοιραστώ το έργο στα κοινωνικά δίκτυα;

Στην αποκλειστική σελίδα του έργου – δράσης που έχετε επιλέξει, υπάρχει κάτω από το πλαίσιο με τις πληροφορίες του έργου η ένδειξη «Κοινωποίηση έργου σε κοινωνικά δίκτυα». Πατώντας το εικονίδιο κοινωνικών μέσων που επιθυμείτε, ανάμεσα στα (από αριστερά προς τα δεξιά) «Facebook», «Twitter», «Gmail», κοινοποιείτε το επιλεγμένο έργο στο αντίστοιχο μέσο κοινωνικής δικτύωσης μέσω του ατομικού σας λογαριασμού (μεταφέρεστε στην αντίστοιχη αρχική σελίδα του εκάστοτε μέσου, όπου μπορείτε να εισέρθετε στη συνέχεια στον προσωπικό σας λογαριασμό).

Τι είναι η «Προβολή σε πίνακα»;

Στη δεξιά πλευρά της Αρχικής σελίδας πατώντας πάνω στο πλήκτρο «Προβολή σε πίνακα» εμφανίζεται συγκεντρωτική λίστα όλων των καταχωρημένων στην Πλατφόρμα έργων και δράσεων του Δήμου Τριφυλίας. Εδώ, μπορείτε να πατήσετε πάνω σε ένα έργο και να οδηγηθείτε στην αποκλειστική του σελίδα. Η λίστα κλείνει πατώντας πάλι πάνω στο πλήκτρο «Προβολή σε χάρτη».

Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με το διαχειριστή της Πλατφόρμας ή με το Δήμο;

Πατώντας στο «Επικοινωνία» στην κεντρική μπάρα της Αρχικής σελίδας (μενού) οδηγείστε στη σχετική Φόρμα Επικοινωνίας του Δήμου Τριφυλίας.