Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Προμήθεια αναλώσιμων υλικών εκτυπωτών – φωτοτυπικών.
Προμήθεια Απορριμματοφόρων, οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Τριφυλίας.
Προμήθεια Απορριμματοφόρων, οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Τριφυλίας.
Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του έργου “Δημοτική Οδοποιία Κυπαρισσίας”.
Πλακόστρωση καντουνιών Φιλιατρών – Διαγωνισμός
Προμήθεια αναλώσιμων υλικών Εκτυπωτών/Φωτοτυπικών/Φαξ/Γραφική ύλη/Λοιπά υλικά γραφείου
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο των ειδών κάθε ομάδας για την ανάδειξη αναδόχου για την α) προμήθεια μελανιών, τόνερ, drum για τους εκτυπωτές και τα φωτοτυπικά μηχανήματα και β)γραφικής ύλης κ λοιπών υλικών γραφείων, […]
Διαγωνισμός για υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης
Η Παρασκευή 23 Απριλίου 2021, ώρα 11.00 π.μ. αποτελεί καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για την υπηρεσία  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2021»,   προϋπολογισμού 47.012,27€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%),με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 4412/2016.          Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε […]
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για δαπάνες διαχείρισης αδέσποτων ζώων και προμήθεια τροφών αδέσποτων ζώων
Ο Δήμος ενδιαφέρεται να αναθέσει την 2η ομάδα της αριθ.1/2021 μελέτης του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Ανάπτυξης για «ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ». Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά  μέχρι και 19/04/2021.
Ανοιχτός Διαγωνισμός – Ανάπλαση Οδών και πεζοδρομίων
Ανοιχτός Διαγωνισμός – Ανάπλαση Οδών και πεζοδρομίων
Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μημεδ και δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης “Φωτισμός Σταδίου Φιλιατρών”
Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μημεδ και δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης “Φωτισμός Σταδίου Φιλιατρών”
  • Kατηγορίες