Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου για το έργο Αστική Αναβάθμιση περιοχής Φιλιατρών

26 Μαΐου, 2023 10:56

ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Με την 1η Αναθεώρηση της Α.Μ. 54/2020 το έργο «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00 με ΦΠΑ. 24%,  περιλαμβάνει αναβάθμιση του αστικού ιστού  των Φιλιατρών με πλήρη ανακατασκευή των πεζοδρομίων σε κεντρικές οδούς της πόλης.  Συγκεκριμένα οι εργασίες ανακατασκευής αφορούν στα πεζοδρόμια των κάτωθι οδών:

Α) την οδό Ι. Μεταξά (Δεκατεσσάρων),από το πάρκο αεροπόρων  έως τη διασταύρωση με την οδό Μ. Αλεξάνδρου

Β) την οδό Φουρναράκη, από το Φουρναράκειο πνευματικό κέντρο έως τη πλατεία Καποδιστρίου.

https://greece20.gov.gr/