Καθαριότητα

Στοιχεία Επικοινωνίας υπηρεσίας Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πρασίνου


Διεύθυνση υπηρεσίας Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Διευθυντής: ΜΠΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

📞Κυπαρισσία : 27613-60731

📞Φιλιατρά : 27613-60029

📞Γαργαλιάνοι : 27633-60234

📞Κοπανάκι : 27650-29025

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής Αρχεία:

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής Αρχεία:

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής Αρχεία:

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση – Δήλωση εγγραφής σημείου υδροληψίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).
 • Υφιστάμενη άδεια χρήσης ύδατος σε ισχύ ή μη.
 • Συμβολαιογραφικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει εμπράγματο δικαίωμα (κυριότητα, επικαρπία, δουλεία).
 • Κτηματολογικό απόσπασμα ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος.
 • Σημείο υδροληψίας με συντεταγμένες και περιγράμματα των περιοχών χρήσης ύδατος από το σημείο υδροληψίας.
 • Φωτογραφίες σημείου υδροληψίας.
 • Εξουσιοδότηση σε περίπτωση τρίτου προσώπου.
 • Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης σε περίπτωση μίσθωσης.
 • Πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης από τη Δ.Ο.Υ. ή αντίστοιχη ηλεκτρονική κατάθεση ποσού 100,00 € στον Κωδικό Αριθμό Εσόδων Κ.Α.Ε. 3517 (Υπέρ Πράσινου Ταμείου), με αιτιολογία καταβολής “Εκπρόθεσμη αίτηση ΕΜΣΥ” ‘Η σε λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδας ΙΒΑΝ: GR 96 0100 0240 0000 0000 0266 338 (σε οποιαδήποτε Τράπεζα).

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής Αρχεία:

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 • Αίτηση – Δήλωση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV και Β2 για υφιστάμενα έργα ή Αίτηση – Δήλωση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV και Β1 για νέα έργα.
 • Υφιστάμενη άδεια χρήσης ύδατος σε ισχύ ή μη.
 • Συμβολαιογραφικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει εμπράγματο δικαίωμα (κυριότητα, επικαρπία, δουλεία).
 • Κτηματολογικό απόσπασμα ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος.
 • Σημείο υδροληψίας με συντεταγμένες και περιγράμματα των περιοχών χρήσης ύδατος από το σημείο υδροληψίας.
 • Φωτογραφίες σημείου υδροληψίας.
 • Εξουσιοδότηση σε περίπτωση τρίτου προσώπου.
 • Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης σε περίπτωση μίσθωσης.
 • Πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης από τη Δ.Ο.Υ. ή αντίστοιχη ηλεκτρονική κατάθεση ποσού 150,00 € στον Κωδικό Αριθμό Εσόδων Κ.Α.Ε. 3517 (Υπέρ Πράσινου Ταμείου), με αιτιολογία καταβολής “Εκπρόθεσμη αίτηση ΕΜΣΥ” ‘Η σε λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδας ΙΒΑΝ:GR 96 0100 0240 0000 0000 0266 338 (σε οποιαδήποτε Τράπεζα).
 • Πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης από τη Δ.Ο.Υ. ή αντίστοιχη ηλεκτρονική κατάθεση ποσού 100,00 € στον Κωδικό Αριθμό Εσόδων Κ.Α.Ε. 3517 (Υπέρ Πράσινου Ταμείου), με αιτιολογία καταβολής “Εκπρόθεσμη αίτηση ΕΜΣΥ” ‘Η σε λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδας ΙΒΑΝ:GR 96 0100 0240 0000 0000 0266 338 (σε οποιαδήποτε Τράπεζα).

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής Αρχεία:

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Το Κέντρο Υπηρεσιών και οι διαδικασίες επικαιροποιούνται σταδιακά.