ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

4 Μαΐου, 2023 14:24

ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

για το εργο με τίτλο: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ «ΚΑΠΕΤΑΝ ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ»