Επιτροπές Δήμου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ :
Στριμπάκος Δημήτριος


ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ :
Βλάχος Αντώνιος

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

 1. Φρούσος Νικόλαος
 2. Κουτρουμπής Αλέξανδρος
 3. Μερκούρης Ιωάννης
 4. Αλεξοπούλου Σταματία
 5. Πανουσιοπούλου Μαρία

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

 1. Αυρηλιώνης Χαράλαμπος
 2. Κατσούλας Ιωάννης
 3. Τσίγγανος Παναγιώτης
 4. Αντωνόπουλος Θεόδωρος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ :
Λεβεντάκης Γεώργιος


ΜΕΛΗ :

 1. Βλάχος Αντώνιος
 2. Φρούσος Νικόλαος
 3. Στριμπάκος Δημήτριος
 4. Μπακούρος Σωτήριος
 5. Κουτρουμπής Αλέξανδρος
 6. Παναγοπούλου Μαρία

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ :
Βλάχος Αντώνης


ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ :

Φρούσος Νικόλαος

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

 1. Στριμπάκος Δημήτρης
 2. Κουτρουμπής Αλέξανδρος
 3. Τσαφαράς Παναγιώτης
 4. Κατσούλας Ιωάννης
 5. Πανουσιοπούλου Μαρία

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

 1. Αυρηλιώνης Χαράλαμπος
 2. Τσίγγανος Παναγιώτης
 3. Μερκούρης Ιωάννης
 4. Αντωνόπουλος Θεόδωρος

Ο Δήμος μας