Επιτροπές Δήμου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ :
Στριμπάκος Δημήτριος


ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ :
Βλάχος Αντώνιος

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

 1. Φρούσος Νικόλαος
 2. Κουτρουμπής Αλέξανδρος
 3. Μερκούρης Ιωάννης
 4. Πανουσιοπούλου Μαρία
 5. Αλευράς Παναγιώτης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

 1. Αυρηλιώνης Χαράλαμπος
 2. Κατσούλας Ιωάννης
 3. Αδρακτάς Ιωάννης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ :
Λεβεντάκης Γεώργιος


ΜΕΛΗ :

 1. Ασημακόπουλος Γεώργιος
 2. Βλάχος Αντώνιος
 3. Φρούσος Νικόλαος
 4. Στριμπάκος Δημήτριος
 5. Μπακούρος Σωτήριος
 6. Κουτρουμπής Αλέξανδρος
 7. Παναγοπούλου Μαρία

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ :
Βλάχος Αντώνης


ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ :

Φρούσος Νικόλαος

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

 1. Στριμπάκος Δημήτρης
 2. Κουτρουμπής Αλέξανδρος
 3. Φρούσος Νικόλαος
 4. Αλευράς Παναγιώτης
 5. Κατσούλας Ιωάννης
 6. Πανουσιοπούλου Μαρία

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

 1. Αυρηλιώνης Χαράλαμπος
 2. Τσίγγανος Παναγιώτης
 3. Μερκούρης Ιωάννης
 4. Αντωνόπουλος Θεόδωρος

Ο Δήμος μας