Επιτροπές Δήμου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ :

ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ :
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

  1. ΦΡΟΥΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  2. ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
  3. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
  4. ΚΟΥΝΑΒΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
  5. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΙΔΩ
  6. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

  1. ΤΖΑΒΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
  2. ΚΑΤΡΙΤΣΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
  3. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Ο Δήμος μας