Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

1 Αυγούστου, 2023 14:45

Διαβάστε την ανακοίνωση και βρείτε τις αιτήσεις πατώντας τα παρακάτω αρχεία: