Ανακοινώσεις

Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Γαργαλιάνων για τον θάνατο του Αντιδημάρχου Τριφυλίας ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΥ
Έκδοση ψηφίσματος
Απόδοση Τιμών στον Αποβιώσαντα Δημήτριο Στριμπάκο εν ενεργεία Δημοτικό Σύμβουλο και Αντιδήμαρχο Τριφυλίας.
10η Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας
Διαβάστε την πρόσκληση πατώντας στο παρακάτω αρχείο:
8η και 9η Τακτικές συνεδριάσεις Δημοτικού συμβουλίου Τριφυλίας
Διαβάστε τις προσκλήσεις πατώντας στα παρακάτω αρχεία:
Ορισμός Αντιδημάρχου Δήμου Τριφυλίας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
7η Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας
Διαβάστε την πρόσκληση πατώντας στο παρακάτω αρχείο:
6η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας
Διαβάστε την πρόσκληση πατώντας στο παρακάτω αρχείο:
5η Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας
Διαβάστε την πρόσκληση πατώντας στο παρακάτω αρχείο:
Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη
  • Kατηγορίες