Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
“ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΑΤΟΜΩΝΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΤΡΙΦΥΛΙΑΣ, ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2022-2023(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ 8906/27-7-2022)”
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ανάρτηση πινάκων κατάταξης – μοριοδότησης υποψηφίων για κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων Δήμου Τριφυλίας
“Κατά του κατωτέρω πίνακα επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκησηαντίρρησης ατελώς, μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης  μέσα σε προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών, η οποία αρχίζει την επόμενηημέρα της ανάρτησής τους.  Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση:[email protected]
Ανάρτηση πινάκων κατάταξης – μοριοδότησης υποψηφίων για κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων Δήμου Τριφυλίας
“Κατά του κατωτέρω πίνακα επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκησηαντίρρησης ατελώς, μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης  μέσα σε προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών, η οποία αρχίζει την επόμενηημέρα της ανάρτησής τους.  Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση:[email protected]
Επαναληπτική περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού χώρου για την εγκατάσταση & λειτουργιά Λούνα Παρκ
Απόφαση για τη λειτουργία Παραδοσιακής Εμποροπανήγυρις Κυπαρισσίας 2022
Ένα νέο ελαστικοφόρο φορτωτή πολλαπλών χρήσεων, με τα παρελκόμενά του, απέκτησε ο Δήμος Τριφυλίας
Ένα νέο, υπερσύγχρονο μηχάνημα, ήτοι έναν ελαστικοφόρο φορτωτή πολλαπλών χρήσεων, με τα παρελκόμενά του, απέκτησε ο Δήμος Τριφυλίας. O συνοδευτικός εξοπλισμός του, αποτελείται από: α) υδραυλικό δονητικό κύλινδρο, β) υδραυλική φρέζα κοπής ασφάλτου – μπετού, γ) υδραυλικό σάρωθρο καθαρισμού με κάδο συλλογής, δ) υδραυλικό μίκτη σκυροδέματος, ε) υδραυλικό κλαδοθρυμματιστή, στ) ανυψωτικό κλαρκ και ζ) μηχάνημα […]
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ
Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 09/08/2022
Διαβάστε τις προσκλήσεις πατώντας στα παρακάτω αρχεία :
  • Kατηγορίες