Ανακοινώσεις

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΠΕ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ     ”    Δημοσιεύονται τα Πρακτικά και οι Πίνακες κατάταξης-μοριοδότησης,συμμετεχόντων, απορριπτέων, προσληπτέων και επιλαχόντων υποψηφίων, γιατην Ανακοίνωση του Δήμου Τριφυλίας ΣΟΧ1/2022 για την πρόσληψη προσωπικούμε σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (8 μηνών) για:-1- θέση ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και-1- θέση ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ         Υποβολή ενστάσεων κατά των πινάκων αυτών από 19/10/2022 […]
Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 17/10/2022
Διαβάστε την πρόσκληση πατώντας στο παρακάτω αρχείο :
Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 04/10/2022
Διαβάστε την πρόσκληση πατώντας στο παρακάτω αρχείο :
Πρόγραμμα κινήσεων της Κινητής Μονάδας του Κέντρου Κοινότητας για τον Οκτώβριο 2022.
Η Κινητή μονάδα του Κέντρου Κοινότητας, θα βρίσκεται στον Δήμο Τριφυλίας για τον μήνα Οκτώβριο, στο χώρο του Κ.Α.Π.Η. στα Φιλιατρά τις ακόλουθες ημερομηνίες: Δευτέρα 03/10/2022 Δευτέρα 10/10/2022 Δευτέρα 17/10/2022 Δευτέρα 24/10/2022 Δευτέρα 31/10/2022
Πρόσληψη δύο ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως 8 μήνες
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμος Τριφυλίας θα προβεί στην πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Τριφυλίας, που εδρεύει στην Κυπαρισσία, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα : ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών έως   8 μήνες ένα άτομο και ΠΕ Μηχανολόγων […]
ΣΟΧ1/2022 ΦΟΡΕΑ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
“ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΑΤΟΜΩΝΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΤΡΙΦΥΛΙΑΣ, ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2022-2023(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ 8906/27-7-2022)”
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ανάρτηση πινάκων κατάταξης – μοριοδότησης υποψηφίων για κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων Δήμου Τριφυλίας
“Κατά του κατωτέρω πίνακα επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκησηαντίρρησης ατελώς, μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης  μέσα σε προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών, η οποία αρχίζει την επόμενηημέρα της ανάρτησής τους.  Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση:[email protected]
  • Kατηγορίες