Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Δήμου Τριφυλίας

27 Ιουλίου, 2022 14:54

Ανακοινώνεται η υπ’ αριθμ. Πρωτ 8906/27-07-2022 Ανακοίνωση , το  παράρτημα και η αίτηση, που αφορούν στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  είκοσι (20) ΥΕ Καθαριστών/στριών Σχολικών Μονάδων  Δήμου Τριφυλίας, πλήρους και μερικής  απασχόλησης,  για διδακτικό έτος 2022-2023 .

Ημερομηνία Υποβολής Συμπληρωμένων Αιτήσεων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας που μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι αρχίζει  από    28 Η  Ιουλίου 2022  έως και  8η Αυγούστου 2022 ,   αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση  :  [email protected]

Για πληροφορίες στα τηλέφωνα του Δήμου:  27613-60702/27613-60703 (κα Α. Μπάλτα/κα Ν. Φιτσώρου) και 27613-60031 (κ. Γ. Καραμπότσο)