Ηλεκτρονικές πληρωμές

https://trifilias.elocalgovernments.gr/client/index.php?gov=0&service=EXR%7CDEP

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Το Κέντρο Υπηρεσιών και οι διαδικασίες επικαιροποιούνται σταδιακά.