Ψηφιακές Υπηρεσίες – Ηλεκτρονικές Πληρωμές στον Δήμο Τριφυλίας

10 Ιουνίου, 2022 14:29

Ο Δήμος Τριφυλίας μέσω της web πλατφόρμας «eLocalGovernments.gr» της SingularLogic, παρέχει υψηλού επιπέδου ψηφιακές υπηρεσίες, που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της καθημερινής λειτουργίας του και αναβαθμίζουν την εμπειρία εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων που υπάγονται σε αυτόν.

Με εστίαση στον ψηφιακό του εκσυγχρονισμό, ο Δήμος Τριφυλίας αξιοποίησε τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία, για να διευκολύνει την καθημερινότητα και να βελτιστοποιήσει την ποιότητα ζωής των δημοτών του και των επιχειρήσεων , καθώς και να μειώσει το διαχειριστικό του κόστος. Σε αυτό το πλαίσιο, εμπιστεύτηκε την πολυετή εμπειρία που διαθέτει η SingularLogic, μέλος του Ομίλου Space Hellas, στην υλοποίηση ευέλικτων λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και επέλεξε την web πλατφόρμα «eLocalGovernments.gr».

Με την υπηρεσία «Ηλεκτρονικές Πληρωμές», οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet, ταυτοποιούνται και συνδέονται για να δουν και να εκτυπώσουν τα ειδοποιητήρια οφειλών τους, να διαχειριστούν και να εξοφλήσουν τις οφειλές τους, αλλά και να ενημερωθούν από την καρτέλα των στοιχείων οφειλέτη που τηρεί ο Δήμος.

Με τις σύγχρονες ψηφιακές του υπηρεσίες ο Δήμος απλοποίησε χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες, ενισχύοντας την παραγωγικότητα των στελεχών του, εξοικονομώντας σημαντικό διαχειριστικό χρόνο και κόστος.

Στο παρακάτω link :

https://trifilias.elocalgovernments.gr/client/index.php?gov=0&service=EXR%7CDEP

είτε στην ιστοσελίδα του δήμου, πολίτες και επιχειρήσεις μπορούν να συνδεθούν και να κάνουν χρήση αυτών των υπηρεσιών καθώς και να βρουν οδηγίες για τις παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.