Επικαιρότητα

Ανακοινώσεις

Δημοσίευση 2ου & 3ου πρακτικού κληρώσεως ισοβαθμούντων καθαριστριών.

Δ.Ε.Υ.Α.

Ανακοίνωση Δ.Ε.Υ.Α.Τ. για συνδέσεις σε αποχετευτικό δίκτυο των πόλεων Κυπαρισσίας και Φιλιατρών
Παρακαλούνται οι καταναλωτές των πόλεων Κυπαρισσίας και Φιλιατρών οι οποίοι δεν έχουν συνδεθεί με το αποχετευτικό δίκτυο, όπως προσέλθουν άμεσα στη Δ.Ε.Υ.Α.Τ. προκειμένου να προβούν στην υποβολή αίτησης σύνδεσης. Σας ενημερώνουμε ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Τ. διαθέτει πλέον ειδικό εξοπλισμό ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την συμπληρωματική αποτύπωση του αποχετευτικού δικτύου και ο οποίος είναι ικανός να […]

Δελτία Τύπου

Πρωτόγνωρη κατάσταση, κατά το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συνδημότισσες, συνδημότες και κυρίες, κύριοι εκπαιδευτικοί, όλων των βαθμίδων, του Δήμου Τριφυλίας. Στο δημοτικό συμβούλιο της 07/09/2021 συνέβη κάτι πρωτόγνωρο καθώς, οι δημοτικοί σύμβουλοι κος Κατσίβελας Παναγιώτης, κος Μερκούρης Ιωάννης, κος Καναλουπίτης Χαράλαμπος, κος Αδρακτάς Ιωάννης, κος Τσαφαράς Παναγιώτης, κα Αλεξοπούλου Σταματία, κος Ανδρινόπουλος Ευστάθιος κα Καμπύλη-Ανδριοπούλου Μαγδαληνή, κος Δριμής Δημήτριος, κος Κουκούμης […]

Ανακοινώσεις

Πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης ισοβαθμούντων υποψηφίων για την πρόσληψη Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΤΗΣ ΥΠ` ΑΡΙΘΜ. 9977/10-8-2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ για την πρόσληψη  προσωπικού  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων» Σήμερα, την 8η Σεπτεμβρίου  2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ., στην έδρα του Δήμου Τριφυλίας, Δημαρχείου 2 Κυπαρισσία,, παρουσιάστηκαν οι υποψήφιοι: 1.-ΜΑΚΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Θωμά 2.-ΜΙΛΑΚΗ ΕΡΙΣΑ […]

Ανακοινώσεις

Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Τριφυλίας.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1614/2021 ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Τριφυλίας» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του αρ. 68 του ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι και από το […]

Ανακοινώσεις

Πίνακες Επιτυχόντων – Προσληπτέων καθαριστών/καθαριστριών σχολικών μονάδων.

Εκδηλώσεις

Έκθεση «ΕΥΖΩΝΕΣ», με έργα 62 εικαστικών εμπνευσμένα από την ιστορία του Τάγματος των Ευζώνων, τεκμήρια, φωτογραφίες και συλλεκτικά αντικείμενα από δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές.
ΚΤΙΡΙΟ ΣΠΕΝΤΖΑ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ Ιστορική και εικαστική έκθεση για τους σκοπούς της ΦΕΡΜΕΛΗΣ Σχεδιασμός: Ίρις Κρητικού & Νίκος Βατόπουλος Επιμέλεια έκθεσης: Ίρις Κρητικού Έναρξη έκθεσης: Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021στις 19.00 Η Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας Πολιτισμού Αλληλεγγύης Περιβάλλοντος Δήμου Τριφυλίας (Κ.Ε.Π.Π.Α.ΠΕ.ΔΗ.Τ.) και η Επιτροπή «Ελλάδα, Τριφυλία 1821 -2021» σε συνεργασία με την  ΑΜΚΕ «ΦΕΡΜΕΛΗ» […]

Δ.Ε.Υ.Α.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Τ. σας ενημερώνει ότι από Δευτέρα 23 Αυγούστου 2021 έως και Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021, το ταμείο της Δ.Ε.Υ.Α.Τ. θα παραμείνει κλειστό.
Η Δ.Ε.Υ.Α.Τ. σας ενημερώνει ότι από Δευτέρα 23 Αυγούστου 2021 έως και Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021, το ταμείο της Δ.Ε.Υ.Α.Τ. θα παραμείνει κλειστό.

Ανακοινώσεις

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης – μοριοδότησης καθαριστριών σχολικών μονάδων Δήμου Τριφυλίας, Διδακτικό Έτος 2021-2022
Αναρτήθηκαν σήμερα 19/8/2021 οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης –μοριοδότησης υποψηφίων,  πλήρους και μερικής απασχόλησης , για τηνπρόσληψη προσωπικού για την Καθαριότητα Σχολικών Μονάδων του ΔήμουΤριφυλίας για το σχολικό έτος 2021-2022, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.9977/10-8-2021 Ανακοίνωση του Δήμου Τριφυλίας.  Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκησηαντίρρησης ατελώς , μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης, μέσα […]

Εκδηλώσεις

Στα Μονοπάτια της Ελιάς 21/08/2021 στους Γαργαλιάνους.
  • Kατηγορίες