Επικαιρότητα

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΥΔΟΥ 2024-2025
“Ο Δήμος Τριφυλίας  ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σχέσηεργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμούσχολικών μονάδων του Δήμου κατά το διδακτικό έτος 2024-2025.Οι ενδιαφερόμενες/ενδιαφερόμενοι από  15/07/2024 ως και 24/07/2024 θαμπορούν να αποστείλουν την αίτησή τους  και τα απαιτούμεναδικαιολογητικά:Α)  είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη […]

Ανακοινώσεις

«32η Τακτική συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής»

Ανακοινώσεις

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Ανακοινώσεις

<< 31η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ >>

Ανακοινώσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

«30η Τακτική συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

“18η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, έτους 2024”

Ανακοινώσεις

ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΚΥΠΡΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

29η Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής
  • Kατηγορίες