Επικαιρότητα

Ανακοινώσεις

Ορισμός Αντιδημάρχου Δήμου Τριφυλίας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Ανακοινώσεις

7η Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας
Διαβάστε την πρόσκληση πατώντας στο παρακάτω αρχείο:

Ανακοινώσεις

6η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας
Διαβάστε την πρόσκληση πατώντας στο παρακάτω αρχείο:

Ανακοινώσεις

5η Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας
Διαβάστε την πρόσκληση πατώντας στο παρακάτω αρχείο:

Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη

Ανακοινώσεις

Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Τριφυλίας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

Ανακοινώσεις

Οργάνωση και λειτουργία του καταργούμενου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Τριφυλίας, μέχρι την ενσωμάτωση αυτών στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (Ν. 5056/2023)

Ανακοινώσεις

Ορισμός αναπληρώτριας Προϊσταμένης Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Δημ. Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμου

Ανακοινώσεις

1η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας (ορθή επανάληψη)
Διαβάστε την πρόσκληση πατώντας στο παρακάτω αρχείο:

Ανακοινώσεις

1η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας
Διαβάστε την πρόσκληση πατώντας στο παρακάτω αρχείο:
  • Kατηγορίες