Αναπαράσταση της απελευθέρωσης της “Αρκαδιάς” Κυριακή, 26 Μαρτίου στην ‘Ανω Πόλη Κυπαρισσίας.

24 Μαρτίου, 2023 9:31

Κυριακή, 26 Μαρτίου & ώρα 5.00 μ.μ. στην ‘Ανω Πόλη Κυπαρισσίας.

Αναπαράσταση της απελευθέρωσης της “Αρκαδιάς””….Ο πρωτοσύγκελος Φρατζής, διπλωματικά σκεφτόμενος έγραψε στους Τούρκους της Αρκαδιάς, στις 25 Μαρτίου :«Ενδοξότατοι Αγάδες, Σας χαιρετώ. Στο Σουλιμά ηύρα τόσα πράγματα, όσα δεν δύναμαι να σας περιγράψω, ανέλπιστα. Οι άνθρωποι εν γένει ετρελάθηκαν και μήτε ηξεύρουν τι κάνουν, μήτε τα λόγια και ερμηνείας ακούουν από κανένα. Ποιός χαιρέκακος τους οδήγησε εις ταύτα δεν δύναμαι να ξέρω. Οι κάμποι και τα βουνά είναι γεμάτα από αρματωμένους ανθρώπους. Όσα και αν τους ομίλησα, δεν εισακούομαι. Λαμβάνω την τόλμην να σας παρακαλέσω δια να μείνετε ήσυχοι, μην τύχη και πειραχτεί ο παραμικρός ραγιάς, διότι δεν ηξεύρω τί μπορεί να επακολουθήσει.» Από το βιβλίο του Στάθη Παρασκευόπουλου “Η Κυπαρισσία, και η ιστορία των αιώνων της” έκδοση 1971 , σελίδες 151-154.