Διακήρυξη Δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού του Δήμου Τριφυλίας προς τρίτους, με σύναψη παραχώρησης , έναντι ανταλλάγματος

5 Απριλίου, 2022 10:42