ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023 ΓΙΑ ΤΙΣ Δ.Ε. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ, ΑΕΤΟΥ, ΑΥΛΩΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΠΥΛΗΣ

1 Δεκεμβρίου, 2022 7:45