Ανοικτός Ηλεκτρονικώς Διαγωνισμός για την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας εργασιών συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων έργου που διαθέτει ο στόλος της Δ.Ε.Υ.Α.Τ.

24 Μαρτίου, 2023 12:19