ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ/ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ –ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ

12 Μαρτίου, 2024 10:41