ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΜΑΡΑΘΟΠΟΛΗΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ   ΕΡΓΟ:         ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΜΑΡΑΘΟΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΘΕΣΗ:Τ.Κ. ΜΑΡΑΘΟΠΟΛΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ & Π.Π.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  276.174,98 ΕΥΡΩ

 

    Το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής», συνολικού προϋπολογισμού 276.174,98 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Τριφυλίας (ΠΔΕ ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ) .

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (κωδικός πράξης /MIS (ΟΠΣ) : 5107710) με ενδιάμεσο φορέα την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ΑΑΕ ΟΤΑ .

            Με την παρούσα μελέτη ο Δήμος Τριφυλίας κατασκεύασε τα πεζοδρόμια της Παραλιακής Οδού της τ.κ. Μαραθοπόλεως της Δ.Ε. Γαργαλιάνων του Δήμου Τριφυλίας.  Το έργο της ανάπλασης της οδού  είχε υλοποιηθεί κατά ένα μεγάλο μέρος με δύο προγενέστερα έργα, του τ. Δήμου Γαργαλιάνων και του Δήμου Τριφυλίας , που περιλάμβαναν τη πλακόστρωση  της παραλιακής οδού πλάτους 4,00 μ. έμπροσθεν των καταστημάτων του οικισμού.

     Έτσι ολοκληρώθηκε η ανάπλαση που αφορά το τμήμα των πεζοδρομίων και του φωτισμού της παραλιακής οδού .

Το έργο έχει ακολουθήσει και έχει υλοποιήσει πιστά τις απαιτήσεις που προβλέπουν οι ευρωπαϊκοί και εθνικοί κανονισμοί για την πρόσβαση των ΑΜΕΑ ( οδηγός όδευσης τυφλών και ράμπες πρόσβασης ) .

  • Το σύνολο της επιφάνειας που πλακοστρώθηκε  είναι 1.350,00 τ.μ.
  • Εγκαταστάθηκε ολοκληρωμένο Η/Μ δίκτυο που περιλαμβάνει 24 φωτιστικά τεχνολογίας LED ,
  • Κατασκευάστηκε δίκτυο απορροής ομβρίων.
  • Κατασκευάστηκαν 3 πέτρινα παρτέρια και 5 καθίσματα (παγκάκια)
  • Φυτεύτηκαν 10,00 δέντρα κατάλληλα για παραθαλάσσιο κλίμα
  • Εγκαταστάθηκε αρδευτικό δίκτυο
  • Τοποθετήθηκαν κάδοι απορριμμάτων και κάδοι καθαριότητας κατοικίδιων