Η Δ.Ε.Υ.Α.Τ. σας ενημερώνει ότι από Δευτέρα 23 Αυγούστου 2021 έως και Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021, το ταμείο της Δ.Ε.Υ.Α.Τ. θα παραμείνει κλειστό.

20 Αυγούστου, 2021 10:28

Η Δ.Ε.Υ.Α.Τ. σας ενημερώνει ότι από Δευτέρα 23 Αυγούστου 2021 έως και Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021, το ταμείο της Δ.Ε.Υ.Α.Τ. θα παραμείνει κλειστό.