Πρόσληψη προσωπικού (5 άτομα μερικής απασχόλησης), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Δήμου Τριφυλίας .

18 Νοεμβρίου, 2021 13:26

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψη προσωπικού (5 άτομα μερικής απασχόλησης), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Δήμου Τριφυλίας .

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από Παρασκευή 19/11/2021 έως και Πέμπτη 25/11/2021.