Πρόσκληση(Εντολή) της Ε.ΕΠ.ΕΤ χωρικής αρμοδιότητας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (Π.Ε Μεσσηνίας) για την διενέργεια της 5ης /2024 αυτοψίας

14 Μαΐου, 2024 15:49