Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Τριφυλίας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

10 Ιανουαρίου, 2024 11:02