Απόδοση Τιμών στον Αποβιώσαντα Δημήτριο Στριμπάκο εν ενεργεία Δημοτικό Σύμβουλο και Αντιδήμαρχο Τριφυλίας.

4 Μαρτίου, 2024 11:38