Συνάντηση Δημάρχου με τον Πρόεδρο της Τ.Κ Κοπανακίου

23 Ιουλίου, 2021 14:52

Ο Δήμαρχος Τριφυλίας κ. Γεώργιος Λεβεντάκης βρέθηκε σήμερα σε συνάντηση με τον πρόεδρο της Τ.Κ. Κοπανακίου κ. Παπαδόπουλο Γρήγορη.

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε τον πρόεδρο ότι έχει δρομολογήσει για το Κοπανάκι τα παρακάτω έργα.

1) Προμήθεια δεξαμενής τελευταίου τύπου 300 κυβικά.

2) Αγορά αντλίας 40hp

3) Τοποθέτηση αγωγού από Τ.Κ. Αγριλιάς στην Τ.Κ Κοπανακίου

4) Ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών.

5) Συντήρηση αγροτικών δρόμων.

6) Ανακατασκευή Φωτισμού Κεντρικής Πλατείας.

7) Έχουν γίνει ενέργειες για την τοποθέτηση Α.Τ.Μ στο Κοπανάκι.

 Τέλος ο πρόεδρος ευχαρίστησε τον κ. Δήμαρχο για το ενδιαφέρον που δείχνει για την κοινότητα Κοπανακίου.