Δωρεάν όλες οι υπηρεσίες υγείας για τους Δημότες μας, από τις Κινητές Ιατρικές Μονάδες, 1 & 2 Απριλίου, στο Σιδηρόκαστρο Τριφυλίας.

14 Μαρτίου, 2022 13:57

Video από την προηγούμενη επίσκεψη των κινητών ιατρικών μονάδων του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο Σιδηρόκαστρο Μεσσηνίας