Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για δαπάνες διαχείρισης αδέσποτων ζώων και προμήθεια τροφών αδέσποτων ζώων

12 Απριλίου, 2021 13:23

Ο Δήμος ενδιαφέρεται να αναθέσει την 2η ομάδα της αριθ.1/2021 μελέτης του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Ανάπτυξης για «ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ». Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά  μέχρι και 19/04/2021.