ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

19 Απριλίου, 2023 10:48

ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

για το έργο με τίτλο: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ «ΚΑΠΕΤΑΝ ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ»