Πρόληψη και Αντιμετώπιση Πυρκαγιών.

9 Απριλίου, 2021 11:20

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Υπ΄αριθ. 1/2021

<<Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις>>.