Ο Δήμος Τριφυλίας θα προβεί στην πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

15 Νοεμβρίου, 2021 11:31

Ο Δήμος Τριφυλίας θα προβεί στην πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Τριφυλίας, που εδρεύει στην Κυπαρισσία, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα :

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών έως   8 μήνες ένα άτομο και

ΠΕ Μηχανολόγων  Μηχανικών  έως 8 μήνες ένα άτομο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ   και να την υποβάλουν μαζί με τα όλα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας :  [email protected]


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων  αρχίζει την 17η Νοεμβρίου 2021 και λήγει την 26η Νοεμβρίου 2021.

Για λοιπές πληροφορίες στα τηλέφωνα της τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού : 2761360702 κα Μπάλτα – 2761360703 κα Φιτσώρου.

Συνημμένα:

Ανακοίνωση ΣΟΧ1 /2021

Έντυπο ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)  με την ένδειξη 10-6-2021