Επαναληπτική περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού χώρου για την εγκατάσταση & λειτουργιά Λούνα Παρκ

9 Αυγούστου, 2022 12:59