Τοπικό Συμβούλιο Δημοτικής Ενότητας Φιλιατρών

ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ   ΕΞΟΧΙΚΟΥ 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΛΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΟΧΙΚΟΥ
         
         
         
         
ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΜΑΛΗΣ 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΛΗΣ
         
         
         
ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΠΛΑΤΗΣ 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΗΣ
         
         
         
ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΑΖΟΝΙΟΥ 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΤΣΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΑΖΟΝΙΟΥ
         
         
         
ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΙΣΤΑΝΟΠΟΛΕΩΣ 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠ.  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΠΟΛΗΣ

TOP